top of page
 • Writer's pictureSoundBeatsTime

Ce și unde trebuie să declar dacă fac bani din rețelele de socializare?

Concepte cheie

 • Unde se declară veniturile obținute din postările de pe rețelele de socializare

 • Care sunt taxele, termenele limită și declarațiile ce trebuie depuseToate veniturile obținute din activități independente de un cetățean sau rezident al României se declară la ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală), fie de către angajator, fie de către persoanele fizice individuale.

În cazul de față, postările pe rețelele de socializare sunt realizate de către persoane fizice (majoritatea), fiind de altfel și cele care trebuie declarate în alt regim față de firme, unde sunt înregistrate ca venituri oricum și se declară ca atare, la fel ca restul veniturilor realizate de către companie. Aici se includ de asemenea și variațiunile de persoane fizice autorizate (P.F.A., I.I., I.F.). Aceste venituri pot fi folosite la plata salariilor, ca dividende sau reinvestite în activitatea companiei.

Așadar, toate veniturile pe care o persoană fizică le obține din postări realizate pe diferite rețele de socializare sunt impozabile. Aceste venituri conțin atât cele financiare, cât și în natură prin servicii, produse, călătorii etc.

Codul Fiscal permite următoarele:

 • Alegerea locului și modul de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru,

 • Desfășurarea activității pentru mai mulți clienți,

 • Utilizarea patrimoniului personal, precum și a capacității intelectuale și/sau proprii.

În cazul în care veniturile nu au caracter continuu și se întâmplă ocazional, veniturile sunt impozitate prin reținere la sursă (cine plătește serviciul) prin aplicarea cotei de 10% din venitul brut. Acest impozit se plătește la bugetul de stat până în data de 25 ale lunii următoare. Mai mult de atât, la fel ca în cazul veniturilor constante și continue, dacă se depășesc pragurile anuale, se va plăti contribuție de CAS și CASS.

În cazul în care aceste venituri devin continue și constante, legea obligă persoana la autorizarea și înregistrarea fiscală sub forma unei P.F.A., I.I. sau I.F. și funcționarea conform reglementărilor acestora.Tipuri de venit

Ce înseamnă asta? Că toate veniturile obținute trebuie raportate sub P.F.A.-ul (vom folosi generic pentru toate aceste 3 forme) pe care trebuie să-l înființezi. Ca P.F.A. există două variante de determinare a venitului anual:

 • Pe baza normelor de venit - obligația stabilirii impozitului final anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final. Avantajul aici este ca dacă se depășește constant plafonul, indiferent de suma depășită, cota de impozitare rămâne fixă.

 • În sistem real - impozitul se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net (venit brut - cheltuieli eligibile = venit net). Avantajul aici este că se pot deduce cheltuieli, și astfel scade contribuția la impozit.


Nivelul de impozitare

Ce mai este important de știut? Că în funcție de veniturile realizate, există sau nu obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale (CAS) și cea de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Astfel, pentru anul 2023, avem următoarele praguri:

 • Până în 6 salarii minime brute - nu există obligativitatea plăților CAS și CASS, dar se poate opta pentru ele (la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară (10% CAS, respectiv 25% CASS);

 • Între 6 și 12 salarii minime brute- obligativitatea plăților CAS și CASS, la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară (10% CAS, respectiv 25% CASS).

 • Între 12 și 24 de salarii minime brute - obligativitatea plăților CAS și CASS, la nivelul a 12 salarii minime brute pe țară (10% CAS, respectiv 25% CASS).

 • Peste 24 de salarii minime brute - obligativitatea plăților CAS și CASS, la nivelul a 24 salarii minime brute pe țară (10% CAS, respectiv 25% CASS).

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.000 lei lunar pentru anul 2023. Astfel, pragurile anuale sunt:

 • Până în 6 salarii minime brute, adică până la 18.000 lei,

 • Între 6 și 12 salarii minime brute, adică între 18.001 lei și 36.000 lei,

 • Între 12 și 24 de salarii minime brute, adică între 36.001 lei și 72.000 lei,

 • Peste 24 de salarii minime brute, adică peste 72.001 lei.

Atenție! Aceste praguri cumulează toate veniturile individuale ale persoanei (exceptând cele salariale), nu doar din postările pe rețelele de socializare.

Înregistrarea în scopuri de T.V.A.

Înregistrarea în scopuri de T.V.A. rezultă din următoarele situații:

 • Cererea expres a P.F.A.-ului,

 • Depășirea plafonului de 300.000 lei anual,

 • Achiziționarea, prestarea sau primirea de servicii intracomunitare către/de la persoane impozabile din UE.

T.V.A.-ul în acest moment pentru astfel de servicii este de 19%.


Termene limită

În ambele cazuri (venituri continue sau ocazionale), se depune formularul D212 până la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului, termenul limită fiind de asemenea și pentru plata impozitelor.

Totodată, în situațiile veniturilor obținute din străinătate, se va completa secțiunea specifică. În cazul plătirii de impozit la sursă, se va lua în considerare metoda evitării dublei impuneri, respectiv nu se va declara ca bază pentru impozit, dar se va declara pentru calculul CAS și CASS.

Comments


bottom of page