top of page
 • Writer's pictureSoundBeatsTime

Care sunt pașii pentru a înființa un S.R.L. în România?

Concepte cheie

 • Unde se înregistrează S.R.L.-urile

 • Care sunt pașii pentru deschiderea unei firme de tip S.R.L.S.R.L., sau societate comercială cu răspundere limitată, este cea mai comună formă de persoană juridică prin intermediul căreia puteți desfășura o afacere.

Oficiul Județean al Registrul Comerțului este locul în care se depun actele pentru înființarea unui S.R.L., precum și acesta este unitatea teritorială care gestionează acest tip de persoane juridice.

Să vedem pașii pe rând:

FAZA PRELIMINARĂ:

 • Rezervarea denumirii societății. În această etapă trebuie propuse 3 posibile denumiri ale viitoarei societăți:

  • Cerere verificare disponibilitate denumire (formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comerțului);

 • Documente necesare: copie după CI;


Etapa de ÎNFIINȚARE:

 • După ce avem rezervată denumirea societății, se vor întocmi următoarele acte:

 1. Act constitutiv;

 2. Dovada sediului social (pentru spațiul unde va fi sediul societății), se face un contract de comodat/chirie între titularul spațiului si societate;

 3. Se completează declarația pe propria răspundere;

 4. În situația în care există asociație de proprietari este necesar acordul acesteia, în caz contrar, al tuturor vecinilor, fiind necesară completarea formularului standard și semnarea acestuia de către persoanele menționate anterior;

 5. Copie după CI a asociatului unic/asociați;

 6. Copie după contractul de spațiu al sediului social;

 7. Procură specială (în cazul în care o altă persoană decât cea în cauză, depune actele la Oficiul Registrului Comerțului);

 8. Dovada achitării taxei de timbru judiciar și a taxei Registrului Comerțului (eliberată la depunerea actelor la Oficiul Registrului Comerțului).

Cu mențiunea că toate copiile se depun în copie conformă cu originalul;

 • Dacă actele se depun online pe site-ul ONRC, acestea trebuie semnate pt conformitate cu semnătură digitală.

Odată finalizate procedurile de înființare, vi se vor elibera actele constitutive, precum și certificate constatatoare pentru codurile CAEN pe care le activați (domeniile în care o să lucrați).

Cu aceste acte, mergeți la Agenția Județeană de Administrare Fiscală pentru a vi se elibera certificatul de înregistrare fiscală. Odată obținut și acest act, vă puteți face o ștampilă, deschide cont la bancă, și, bineînțeles, să demarați afacerea.

Atenție, chiar dacă aveți toate codurile CAEN posibile, dacă acestea nu sunt active, nu puteți desfășura acel tip de activitate. Pentru activare, acestea trebuie să există în statut, respectiv să se depună o cerere la Registrul Comerțului pentru a le activa.

Mai multe detalii pot fi obținute de pe site-ul oficial:

www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv466 views0 comments

Kommentare


bottom of page