top of page
 • Writer's pictureSoundBeatsTime

Care sunt pașii pentru a înființa un P.F.A. în România?

Concepte cheie

 • Unde se înregistrează P.F.A.-urile

 • Care sunt pașii pentru deschiderea unei firme de tip P.F.A.P.F.A. sau persoană fizică autorizată, este cea mai comună formă de persoană fizică, dar cu drepturi de a avea o afacere.

În același regim, se pot înființa și I.I. (Întreprinderi Individuale) și I.F. (Întreprinderi Familiare). Pașii de înființare nu diferă, dar fiecare tip de entitate permite sau nu anumite operațiuni. Consultați site-ul pentru detaliile celorlalte două tipuri de persoane fiscalizate.

Tot Oficiul Județean al Registrul Comerțului este locul în care se depun actele pentru obținerea unui P.F.A, precum și acesta este unitatea teritorială care gestionează acest tip de persoane juridice.

Să vedem pașii pe rând:

FAZA PRELIMINARĂ:

 • Cerere verificare disponibilitate denumire (formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comerțului);


Etapa de ÎNFIINȚARE:

 • Cerere pentru înregistrarea P.F.A. la Registrul Comerțului (formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comerțului);

 • Formularul pentru autorizarea activității (formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comerțului);

 • Copie după cartea de identitate sau pașaportul persoanei ce se autorizează și a membrilor familiei acesteia în cazul I.F. (Întreprindere Familială);

 • Copie după diploma sau adeverința de studii (pentru obiectul de activitate dorit, dacă este unul vocațional) a persoanei care se va autoriza ca P.F.A.;

 • Specimen de semnătură (formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comerțului sau act autentic notarial);

 • Declarația specifică calității de P.F.A. (formular tip disponibil la sediul Oficiului Registrului Comerțului sau act autentic notarial);

 • Extras de carte funciară de la sediul și de la punctele de lucru ale P.F.A., unde este cazul de activitate la sediu, alta decât cea de management;

 • Contractul de comodat sau închiriere de la sediul și de la punctele de lucru ale P.F.A.;

 • Acordul asociației de locatari de la sediul și de la punctele de lucru ale P.F.A. (în situația în care acestea sunt situate într-un imobil cu mai multe apartamente);

 • Procură specială (în cazul în care o altă persoană decât cea în cauză, depune actele la Oficiul Registrului Comerțului);

 • Dovada achitării taxei de timbru judiciar și a taxei de Registrul Comerțului (eliberată la depunerea actelor la Oficiul Registrului Comerțului).

La fel ca în cazul S.R.L.-urilor, odată finalizate procedurile de înființare, vi se vor elibera actele constitutive, precum și certificate constatatoare pentru codurile CAEN pe care le activați (domeniile în care o să lucrați). În momentul de față, un P.F.A. poate să aibă simultan active maxim 5 coduri.

Cu aceste acte, mergeți la Agenția Județeană de Administrare Fiscală pentru a vi se elibera certificatul de înregistrare fiscală. Odată obținut și acest act, vă puteți face o ștampilă, deschide cont la bancă, și, bineînțeles, să demarați afacerea.

Mai multe detalii pot fi obținute de pe site-ul oficial:

www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-P.F.A.

458 views0 comments

Comentários


bottom of page